Logo design

Публикувано на 14.10.2017 в 11:23 AM
Категория: ,

Описание на задачата

Изработвам лога с различна сложност.

В зависимост от сложността цената варира между 70-150лв. Както и от броя на предоставените варианти за избор на лого – в посочената цена влизат 2 варианта за лого, всеки допълнителен се заплаща с 20лв.
От клиента се изисква да посочи информация за какво ще се използва логото, желание за специфични елементи или цветова гама.
Като краен резултат, клиентът получава векторна изработка на лого, съхранена в желаните от него формати.
Ако клиентът желае спецификация на логото, се заплаща 20лв към крайната цена. В тази спецификация, ще ви бъде обяснено, как да използвате логото, какви са неговите размери и пропорции, допуски за текст и отстояния, възможни комбинации с шрифтове, допустими минимални размери на логото, възможни цветови комбинации и др.

Оферти
Все още няма предложения
Последни оценки
[Виж всички оценки]
Няма отзиви до момента.
Подобни задачи
Няма публикувани подобни задачи