ISO

Публикувано на 02.04.2020 в 3:51 PM
Категория: ,

Описание на услугата

Предлагам консултантски услуги при разработване и внедряване на системи за управление, покриващи изискванията на международните стандарти по качество, околна среда и безопасни условия на труд на базата на международните стандарти от серията ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и други, и съдействие за сертификация.

Необходими инструменти и материали
Няма специални инструменти или материали които да са нужни за тази услуга.
Последни оценки
[Виж всички оценки]
Няма отзиви до момента.
Подобни услуги
Няма публикувани подобни услуги